Anna Łojek – magister filologii angielskiej – 2002 rok – Uniwersytet Gdański, wydział filologiczno-historyczny, kierunek: filologia angielska. Uprawnienia tłumacza przysięgłego od 2002 roku oraz wpisane na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/456/05.