Tłumaczenie na język angielski i polski :

  • Sporządzenie tłumaczenia: 60 zł/strona (1125 znaków)
  • Tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną, tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanego formularza, tekstu trudnego do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym: 70 zł/strona (1125 znaków)
  • Sporządzenie tłumaczenia na wniosek zlecającego w dniu zlecenia, w święta, w weekendy, w dni wolne od pracy: + 50%
  • Tłumaczenie ustne: 150 zł/godz (cena nie dotyczy ceremonii ślubnej)
  • Ceremonia ślubu: 500 – 700 zł

Uwaga !!!
  • Za stronę tłumaczenia przyjmuje się: 1125 znaków w przypadku tłumaczeń przysięgłych, a 1800 znaków w tłumaczeniach zwykłych. (Znaki w dokumencie liczone są PO PRZETŁUMACZENIU dokumentu).
  • Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi.

Dz.U. 2005 nr 15 poz. 13